Для лучшего отображения, пожалуйста, измените свой браузер на CHROME, FIREFOX, OPERA или Internet Explorer.
Изображение профиля

ONE PLUS Sp. z o.o.

Wrocław, Polska

Last active : 4 weeks Ago
(0)

О себе:

ONE PLUS – specjalizuje się w rekrutacji i zatrudnienie cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy zarejestrowaną agencją pośrednictwa pracy & agencji pracy tymczasowej pod numerem 20162 w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Prowadzimy skuteczną rekrutację obcokrajowców spoza Unii Europejskiej, w pierwszej kolejności pomagamy naszym kandydatam w uzyskaniu kart pobytu dla długoterminowej współpracy między kandydatem a naszym Klientem.Dzięki usługom naszej agencji pracy, Pracodawcy mogą zminimalizować ilość czasu i koszty przeznaczone na rekrutację i selekcję pracowników, a w przy­padku ela­stycz­nych form zatrud­nie­nia, także na obsługę administracyjno-kadrową pro­ce­sów. Dzięki wła­snej bazie kan­dy­da­tów i roz­wi­nię­tej sieci kon­tak­tów, pro­ces poszu­ki­wa­nia pra­cow­ni­ków przez agen­cję pracy prze­biega kró­cej i jest sku­tecz­niej­szy niż dzia­ła­nia pro­wa­dzone przez wewnętrzne działy HR. A dla Kandydatów? Poszu­ku­ją­cym pracy, nasza agencja zapewnia pomoc w znalezieniu przyjaznego Pracodawcy. Dostęp do dużej liczby ofert, wie­dza o rynku i bez­po­średni kon­takt z Pra­co­dawcą – dzięki tym ele­men­tom, agen­cje pracy takie jak nasza mogą efek­tyw­nie wspie­rać Kandydatów.ONE PLUS – również specjalizuje się pomocą w relokacji i legalizacji cudzoziemców, doradzamy i pomagamy w uzyskaniu kart pobytu, wiz, polskiego obywatelstwa, otwierania spółek lub innych spraw związanych z cudzoziemcami. Skontaktuj się z nami: Adres biura: al. Armii Krajowej 10/6, 50-541 Wrocław Tel/Viber: +48 575 314 004 Tel/Viber: +48 537 272 400 E-mail: info@one-plus.pro www.one-plus.pro

Объявления от: ONE PLUS Sp. z o.o.

Работник склада – Оператор погрузчика склад TESCO

 • +48575314004

 • Bojkowska 85, Гливице, Польша
Опубликовано: 08:22 04/12/2019
Договорная

Tłumaczenie przysięgłe / Присяжный перевод

 • +48575314004

 • Armii Krajowej 10
 • Состояние Фирма
Опубликовано: 10:28 19/08/2019
Договорная

Разнорабочий на пилорамме возле Вроцлава для всех

 • +48575314004

 • Вроцлав, Польша
 • Состояние Фирма
Опубликовано: 14:11 14/08/2019
Договорная

Открытие ООО (Sp. z o.o.) фирмы в Польше за 7 дней

 • +48575314004

 • Wrocław, Польша
 • Состояние Фирма
Опубликовано: 14:03 14/08/2019
Договорная

Легализация иностранцев в Польше (Вроцлав)

 • +48575314004

 • Вроцлав, Польша
 • Состояние Фирма
Опубликовано: 14:00 14/08/2019
Договорная

Ускорение получения децизии по карте побыта

 • +48575314004

 • Вроцлав, Польша
 • Состояние Фирма
Опубликовано: 13:58 14/08/2019
Договорная

Оформление карты побыта за 6-8 мес. во Вроцлаве

 • +48575314004

 • Wrocław, Польша
 • Состояние Фирма
Опубликовано: 13:54 14/08/2019
Договорная

Работник на кухне в McDonald’s во Вроцлаве

 • +48575314004

 • Armii Krajowej 10
 • Состояние Фирма
Опубликовано: 13:51 14/08/2019
Договорная

Разнорабочий на склад брендовой одежды ASOS

 • +48575314004

 • Poznań, Польша
 • Состояние Фирма
Опубликовано: 13:48 14/08/2019
Договорная

Разнорабочие строители на объекты в Ополе, Клодзко

 • +48575314004

 • Armii Krajowej 10
 • Состояние Фирма
Опубликовано: 13:46 14/08/2019

0

Закрытые объявления

10

Всего объявлений

Контакты

Верх